Resum de la xerrada d’en Joan Nogué

El  paisatge més enllà de l’estètica.

El garrotxí Joan Nogué, catedràtic de Geografia Humana de la UdG i, fins fa dues setmanes, director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, va proposar una nova mirada del nostre entorn a la vegada que feia balanç de l’activitat de la primera dècada de l’Observatori que té la seva seu a la ciutat d’Olot.

La conferència s’emmarca dins del cicle 9 Perspectives d’Olot i La Garrotxa del PEHOC. Sota el títol Viure i produir en un entorn de qualitat. La tasca de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, va  resumir  aquesta tasca  en  intentar influir en les polítiques d’ordenació del territori que ajudin a viure en un entorn que posi en valor la qualitat dels espais on desenvolupem les nostres activitats habituals: treball, comerç, relació veïnal, habitatge.

Aquest va ser el canvi revolucionari del Conveni Europeu del Paisatge, signat l’any 2000 a Florència, que va ampliar la consideració del valor paisatgístic més enllà del tradicional  valor estètic i del lleure, per ampliar la seva cura a l’espai urbà i industrial.

Aquesta sensibilitat vers el nostre entorn es va concretar a Catalunya en la Llei del Paisatge de Catalunya, aprovada pel Parlament l’any 2005, i que va donar origen a la creació de l’Observatori a la nostra ciutat. El fet d’ubicar-lo en una ciutat petita i allunyada de Barcelona és, encara sovint, motiu de sorpresa en certs àmbits  acostumats a la centralització  administrativa barcelonina. Va justificar la seva ubicació a Olot per la tradicional sensibilitat vers l’entorn que ha existit des de fa molts anys a la nostra comarca i l’empenta i bona sintonia política institucional entre l’Ajuntament d’Olot i el Govern de la Generalitat en el moment de la seva creació.

Va fer un ampli resum de les activitats realitzades des de la modesta seu de l’edifici de l’Hospici, sovint desconegudes fins i tot entre els mateixos garrotxins, essencialment en la catalogació dels diferents paisatges de Catalunya i en l’assessorament de les diferents administracions locals en les polítiques energètiques, industrials i urbanístiques  amb la finalitat de preservar  la qualitat de vida del territori.

És de destacar, a més de la seva tasca docent i de recerca, la col·laboració institucional  amb diferents organismes internacionals dedicats a la protecció del territori.