Resum de la xerrada sobre les comunicacions

El divendres passat, Esteve Corominas, arquitecte especialista en urbanisme, i Josep Santandreu, enginyer de camins i assessor en infraestructures de la Cambra de Comerç de Girona, van abordar el passat i el futur de les comunicacions a la Garrotxa en la conferència  Estem encara aïllats? L´etern problema de les comunicacions, dins el cicle del PEHOC, xerrada que va comptar amb una gran assistència i participació de públic.

Corominas va fer un repàs de la relació de  les comunicacions i el desenvolupament industrial a Catalunya des del S. XIX destacant que en els inicis de la industrialització els factors més importants que ajudaven en el desenvolupament d’un territori eren l’existència de  vies fluvials  com a font d’energia i la proximitat del ferrocarril com a via de  comunicació i transport. Aquest fet va fer que comarques de l’interior de Catalunya, com el Ripollès o la Garrotxa, allunyades de Barcelona i del litoral, tinguessin un paper destacat en la industrialització catalana. No va ser fins a  mitjans del segle passat que la proximitat a grans eixos de comunicació vial, autopistes i autovies va ser un factor important per a la consolidació del teixit industrial comarcal i el creixement demogràfic dels territoris.

La primera Llei de Política Territorial i el complementari Pla de Carreteres, aprovades pel primer Govern de la Generalitat a principis dels vuitanta  dissenyava  un seguit  de projectes viaris, el més important dels quals va ser l’Eix Transversal, amb la finalitat de millorar la comunicació entre ciutats mitjanes de la Catalunya interior i facilitar la seva relació comercial i cultural.

Posteriorment, fa una dècada es va redactar el  Pla Director Ferroviari, sense  estudis de viabilitat ni impacte econòmic, que hauria de  crear un corredor ferroviari central de traçat, paral·lel a l’Eix Transversal que, juntament amb el Corredor del Mediterrani, facilitaria el transport de mercaderies al nostre país. Va destacar que la nostra comarca, que va ser obviada per raons de política territorial en el traçat de l’Eix Transversal, tampoc es veuria beneficiada d’aquest futur i hipotètic corredor ferroviari per l’orografia que complica i encareix les infraestructures ferroviàries. S’hauria de treballar per millorar el transport públic fins a les estacions de Torelló i Manlleu per facilitar l’accés de la comarca al transport ferroviari convencional i fer el mateix respecte a l’estació de Vilafant pel que fa a l’alta velocitat.

Josep Santandreu va fer una resum de les obres pendents en la comunicació viària de la nostra comarca. Va senyalar la imminent aprovació del traçat de la variant de les Preses, variant d’un sol carril que, juntament amb la ja aprovada variant d’Olot, completaria la comunicació de l’Eix Bracons amb l’autovia de Besalú. Va anunciar, també, el projecte de fer una via de tres carrils  a la carretera entre Besalú i Banyoles, pendent encara de completar, com accés a l’autovia fins a Girona i l’autopista.