Resum de la xerrada d’Anton Costas

L’Economia i la guerra.

Aquest va ser el tema de la conferència que el passat divendres va fer a l’Orfeó Anton Costas, Catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona i President del Cercle d’Economia corresponent al cicle sobre la Primera Guerra Mundial organitzat pel PEHOC, acte que va ser presentat i moderat per Miquel Espigulé.

Anton Costas va citar la frase de Mark Twain, “La historia no se repite pero rima”, per explicar la gran quantitat de treballs que aborden el període històric de les dues primeres dècades del segle passat. Tal com fa un segle s’està albirant un canvi de lideratge polític i econòmic al mon. El desafiament a l’Imperi Britànic per les potencies europees, Alemanya, França, Rússia s’assembla al repte al fins ara poder hegemònic nord- americà per part dels països emergents i la reunificada Alemanya.

Mark Twain (pseudònim de Samuel Langhorne Clemens)
Mark Twain (pseudònim de Samuel Langhorne Clemens). Escriptor.

Fa un segle Alemanya, França i Rússia volien ampliar el seu espai natural i participar del domini comercial i de recursos naturals que monopolitzava Anglaterra en el seu extens imperi, en els nostres dies Xina, Japó necessiten recursos naturals pel seu creixement i la potencia econòmica alemanya mercat per exportar els seus productes industrials.

Igualment fa un segle a Europa i els EE UU els avenços tecnològics, la industrialització i el desenvolupament del comerç mundial havien produït un augment important de la riquesa global però amb un repartiment molt desigual la qual cosa va comportar una progressiva desigualtat econòmica i un augment de la tensió política i social en les nacions europees.

La previsió de gestionar aquests conflictes internacionals amb una guerra curta i poc devastadora va fallar conduint a un conflicte llarg, amb milions de morts i mutilats i posant en fallida les economies dels països implicats, especialment Alemanya i Anglaterra.

John Maynard Keynes, economista anglès.
John Maynard Keynes, economista anglès.

Els errors dels aliats, descartant les advertències de JM Keynes, al imposar a Alemanya unes càrregues financeres inassumibles, semblant a la situació financera a la que s’està sotmetent actualment a molts països del sud d’Europa, va portar a la crisi del 1929 amb la fallida del sistema financer internacional, la ruïna de gran part de la població, l’aparició de moviments populistes i feixistes i el fracàs del sistema parlamentari democràtic en molts països europeus que van ser substituïts per dictadures, preàmbul de la Segona Guerra Mundial.

Durant la conferència i el molt participat debat posterior va destacar la importància d’utilitzar l’economia i les decisions macroeconòmiques per millorar la vida dels ciutadans, fugint de dogmatismes, i avisant del perill de l’austeritat com a dogma en moments de crisi econòmica com l’actual i la d’Europa als anys vint, on a diferència dels Estats Units no es va optar per augmentar la despesa pública per estimular l’economia perllongant el patiment i la pobresa de la població i fragmentant social i políticament la societat.

El proper divendres dia 16 de maig en el mateix Orfeó i a les 19h la Dra Mary Nash parlarà del paper de la dona en la Primera Guerra, conferència del mateix cicle que va ser ajornada el passat 14 de març.


Publicada

a

,

per

Etiquetes: