Què tenen en comú la difusió de la calor, les turbulències en un avió, els mercats financers i la mecànica quàntica? Tots aquests fenòmens es regeixen pel mateix tipus d’equacions, la riquesa matemàtica de les quals seguim explorant: es tracta de les equacions en derivades parcials (EDP).

Galileo Galilei ja va dir, el 1623, que el nostre univers és un gran llibre escrit en el llenguatge de les matemàtiques. Després dels avenços científics del segle XX, no només tota la física està basada en aquestes EDP, sinó que es fan servir també sistemàticament en problemes de biologia, economia o enginyeria.

En aquesta xerrada presentarem les matemàtiques subjacents a aquests fenòmens i explicarem breument les principals qüestions a les quals actualment ens enfrontem els matemàtics.

Organitzen: Sigma, Espai Cràter, Ajuntament d’Olot i Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca.