El proper dia 11 d’octubre començarà el nou cicle de xerrades del patronat dedicat aquest any a “La 1a Guerra Mundial 1914-1919 i el naixement de les ciències socials”.

Aquest curs, el Patronat ha optat per organitzar un cicle al voltant del primer centenari de la Gran Guerra, la 1a Guerra Mundial.

Vista així diu poc. Cronològicament servirà per recordar que fa 100 anys que va començar, però hi ha més.Targeto-petit

El segle XX (tots els segles tenen 100 anys, perdoneu) és considerat un segle curt. Els historiadors el limiten als anys 1914-1989, precisament, des de l’inici de la guerra mundial fins a la caiguda del mur de Berlín, avantporta de la caiguda del bloc soviètic.

La 1a G.Mundial, doncs, és l’entrada al món més contemporani: entre el 1914 i el 1919 es produeixen tota una sèrie de canvis socials, econòmics, polítics, territorials, de sensibilitat, culturals, etc., que s’arrossegaran a través dels anys vint i que, en un esclat de violència i contradicció porta a la definició de les tres visions que acabaran enfrontades en la 2a GMundial: feixisme vs l’aliança entre capitalisme liberal i sovietisme rus.

El conjunt de contradiccions és tan important que la majoria de les ciències socials (enteses de la forma més oberta i generosa) neixen, tal com les coneixem, en aquests anys: no només l’anàlisi històric (suma de sociologia, economia, demografia,…), també l’anàlisi polític (doctrina Wilson i el dret a l’autodeterminació dels pobles…), com l’art actual, el més rabiosament trencador amb els cànons tradicionals (expressionisme, surrealisme, abstracció, art de l’absurd (ready-made), etc…), com la reivindicació del 50% de la població per assumir el seu paper: l’emergència de la dona, protagonista creixent en aquests anys…

Tots aquests aspectes, com podrien ser uns altres, però, són els que tractarem al llarg de les conferències-xerrades-debats entre els mesos d’octubre a juny per al curs 2013-2014.

El cicle consta de 9 xerrades dedicades a aquest tema. També inclourà un acte el 29 Novembre dedicat a la Presentació dels Treballs de Recerca guanyadors dels XIII Premis SALVADOR REIXACH i dels Annals del Patronat 2013.

Les xerrades són les següents:

• 11 Octubre – Les causes de la 1a Guerra Mundial i l’enfonsament dels Imperis europeus.
Borja de Riquer
• 8 Novembre – Les operacions militars als fronts principals. El model soviètic en un món canviant.
Francesc Veiga
• 13 Desembre – El naixement del periodisme modern. La Gran Guerra a la premsa catalana.
Plàcid Garcia Planas
• 10 Gener – L’impacte en les arts visuals. Un camí sense retorn.
Lluïsa Faxedas
• 14 Febrer – La Gran Guerra, el moviment obrer i el nacionalisme.
Joaquim Nadal
• 14 Març – El nou paper de la dona.
Mary Nash
• 11 Abril – Cinema, Literatura i Guerra.
Ramon Girona
• 9 Maig – Guerra i economia. Les contradiccions d’un fals creixement.
Anton Costas
• 13 Juny – La doctrina Wilson i el món d’entreguerres.
Joan B. Culla