En els darrers anys i, principalment, des dels inicis d’aquest segle XXI, les activitats del PEHOC han incorporat, també, una important línia formativa i informativa, centrada a facilitar la reflexió col•lectiva de la societat garrotxina.

Així, a les acaballes del segle passat, el Patronat organitzà, per als dies 5, 6 i 7 de febrer de 1999, les Jornades commemoratives dels seixanta anys del final de la Guerra Civil, que comptaren, entre els conferenciants, amb personalitats importants com Josep Benet, Ricard Vinyes, Francesc Vilanova, Avel•lí Artís Gener (Tísner), Borja de Riquer, Pere Ysàs, Josep Pernau i Teodor Garriga, entre molts d’altres. L’assistència de públic va ser notòria.

Ja en el segle actual, durant el curs 2004-2005, el Patronat, conjuntament amb la FES, organitzà un seguit de cursos sobre la Història de la Garrotxa, que tingueren com a colofó la publicació, l’any 2005, de la voluminosa “Història de la Garrotxa”.

En una línia marcadament pedagògica, el PEHOC posà en marxa, l’any 2007, la jornada “Eines per a treballs d’història oral” i, pel novembre de 2010, en col•laboració amb la FES, la Societat d’Història de l’Educació, l’IEC, el Patronat tiraren endavant les Jornades d’Història de l’Educació “Dona i Educació”.

Finalment, cal destacar per la seva continuïtat i el seguiment massiu i participatiu del públic assistent, els cicles oberts de divulgació històrica, que gaudeixen del reconeixement oficial com a crèdits universitaris de lliure elecció i activitats de formació. Conferenciants-3Activitats que són homologades per universitats i pel propi Departament d’Educació i que, des del curs 2005-2006, han ofert diverses perspectives històriques i actuals sobre temes nacionals, estatals i internacionals. Enguany, arribem al setè cicle, dedicat als Reptes del Segle XXI. Per aquests cicles han passat conferenciants d’una vàlua inqüestionable com per exemple Salomó Marquès, Josep M. Muñoz, Dolors Folch, Llibert Ferri, Arcadi Oliveres, Agustí Alcoberro, Jordi Rubió, Eulàlia Vintró, Josep Ramoneda, Borja de Riquer, Joan Subirats, Jordi Pujol, Marcelino Iglesias, Martí Anglada, Santiago Niño-Becerra, Xavier Casals, Gonzalo Bernardos, Anton Costas entre molts d’altres.