ORGANITZACIÓ

Des de l’Assemblea General celebrada el 29 de novembre de 2013, la Junta Directiva del PEHOC és la següent:

President: Jesús Gutiérrez

Vicepresident: Antoni Agustí

Secretari: Joaquim Monturiol

Tresorer: Jordi Espadalé

Vocals:

– Activitats externes: Antoni Agustí

– Publicacions: Joaquim Monturiol

– Relacions externes: Sergi Martí

– Web:Francesc Llop

– Consell de Redacció dels Annals del Patronat: Cesc Busquets, Xavier Solà, Joaquim Albert, Mita Castañer, Albert Reixach, Josep Catà, Joan Sala.