Annals 1989

Títol Autors Pàgines
El comte-bisbe Miró Bonfill i la fundació i dotació de Sant Pere de Besalú. Josep M. Salrach 9-44
L’incendi de Tortellà (1873) i les seves conseqüències a Girona Narcís Puigdevall i Diumé 45-63
El retaule de Sant Ponç d’Aulina Ramon Llongarriu i Monsalvatje 65-75
Demografia jueva besaluenca: Vertzelay Benvenist (1308-1358) Manuel Grau i Montserrat 77-86
Les relíquies medievals a la Catalunya Vella Antoni Noguera i Massa 87-106
La institució notarial al Vescomtat de Bas (s.XIII-XIV). Notes per a una recerca més àmplia. Miquel Boada i Masoliver 107-130
Les Preses en el període entre la primera i la darrera carlinada (1840-1872) Joan Pagès i Pons 131-219
El veïnat i l’església de Sant Corneli de Ribelles: del bisbat d’Elna al de Girona Josep Murlà i Giralt 221-236
Modest Urgell i Olot Milagros Torres i López 237-243
La «Revista Olotina» i el moviment solidari. Ricard Jordà i Güell 245-291
L’Olot de mitjan segle XVIII. Estudi del cadastre del 1742. Joaquim Monturiol i Sanés 293-356
Els retaules de Bàscara i Camprodon, de Jaume Diví, i altres treballs seus a Olot. Miquel Puig i Reixach 357-376

Publicada

a

per

Etiquetes: